1-5 dagars leveranstid / Fast frakt 150:- / Swish & Klarna

Sam´s detailing - Tyre dressing stripper 500ml

  • 179 kr

Sam´s avancerade Tyre Dressing Stripper är en plast rengöring som designad att ta bort gammal däck- och gummiglans och lämnar en ren yta för ny applicering. Kan

Dela
Artikelnummer: AK-WASTS

Sam´s avancerade Tyre Dressing Stripper är en plast rengöring som designad att ta bort gammal däck- och gummiglans och lämnar en ren yta för ny applicering. Kan användas i avsaknad av Snow Foam på på bilens nedre hälft.

 -Färdigblandad 

-Anpassad till att navändas på alla plasttyper, gummi och däck 

-Kola Doft 

-Kapabel att ta bort vaxrester

-Förlänger livslängden på däck- och gummiglans 

Sam's Metod 

Spraya produkten över önskad yta och låt verka i 1-2 minuter. Produkten kan med fördelas och arbetas in med en bilvårdsborste för ett perfekt resultat. Om du använder produkten istället för Snow Foam spraya produkten på bilen undre hälft och låt verka i 4-5 minuter och spola av med högtryckstvätt. 


OBS!

 varning 

Varning: 

Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 


Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.