1-5 dagars leveranstid / Fast frakt 150:- / Swish & Klarna

Sam´s detailing - Tar & glue remover 500ml

  • 179 kr

Sam's Tar & Glue remover är en lösningsmedels baserad tjär-/limlösare och löser föroreningar säkert och vid kontakt, Säker på alla moderna typer av härdade

Dela
Artikelnummer: AK-WASTG

Sam's Tar & Glue remover är en lösningsmedels baserad tjär-/limlösare och löser föroreningar säkert och vid kontakt, Säker på alla moderna typer av härdade lacker. 

Sam's Metod 

1. Rengör ytan från löst sittande smuts och se till att den är torr. 

2. Spray en liten mängd direkt på ytan eller använd en mikrofiberduk. 

3. Låt medlet få arbeta i någon minut medan föroreningen löses upp. 

4. Spola av ytan eller torka av med en mikrofiberduk. Repetera steg 2-4 om föroreningen är väldigt kraftig. OBS!

 varning  varning FARA Brandfarlig vätska och ånga Irriterar huden Orsakar allvarliga ögonskador Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd- ningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 


Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.