1-5 dagars leveranstid / Fast frakt 150:- / Swish & Klarna

Sam´s detailing - Spray wax 500ml

  • 189 kr

Limedoft. Innehåller Karnauba palmvax för ökat skydd Kan användas som ett vax i sig själv eller för att toppa existerande vaxer och ge dom en extra knuff. Perfe

Dela
Artikelnummer: AK-WASSW

Limedoft. Innehåller Karnauba palmvax för ökat skydd Kan användas som ett vax i sig själv eller för att toppa existerande vaxer och ge dom en extra knuff. Perfekt att använda i trånga utrymmen där du inte kommer åt med dit hårdvax. Inte ett alternativ till en Quick Detailer. 

Sam´s Metod: 

1. kom ihåg att detta är precis som att vaxa ditt fordon. Denna produkt skall inte användas som ett alternativ till Sam´s Exterior Detailer. Försäkra dig om att panelen är helt fri från föroreningar och smuts. 

2. Spraya ut en tunn dimma över en panel åt gången och sprid ut produkten med en högkvalitativ mikrofiberduk. 

3. Låt produkten härda i några sekunder tills den blir matt för att sedan buffra upp ytan med andra sidan på mikrofiberduken för att få en hög glansig yta.  OBS!

 varning 

Varning

Brandfarlig vätska och ånga Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd- ningskällor. Rökning förbjuden. Undvik inandas dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala föreskrifter. Innehållet/behållaren lämnas enligt regionala föreskrifter. Innehållet/behållaren lämnas enligt nationella föreskrifter. Innehållet/behållaren lämnas enligt internationella föreskrifter. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor 


Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt. Ej märkningspliktig.