1-5 dagars leveranstid / Fast frakt 150:- / Swish & Klarna

Sam´s detailing - Iron reactor 500ml

  • 179 kr

Sam´s avancerade gel formula som tar bort järn baserad föroreningar och skapar en blödande effekt. Iron Reactorn är säker att använda på all exteriör på din sto

Dela
Artikelnummer: AK-WASIR

Sam´s avancerade gel formula som tar bort järn baserad föroreningar och skapar en blödande effekt. Iron Reactorn är säker att använda på all exteriör på din stolthet och glädje.  


OBS!

varning

Varning: 

Skadligt vid förtäring Kan orsaka allergisk hudreaktion Orsakar allvarlig ögonirritation Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Särskild behandling (se på etiketten). Skölj munnen. Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.