1-5 dagars leveranstid / Fast frakt 150:- / Swish & Klarna

Sam´s detailing - Expert range - iron reactor 5L

  • 849 kr

Sam´s avancerade gel formula som tar bort järn baserad föroreningar och skapar en blödande effekt. Iron Reactorn är säker att använda på all exteriör på din sto

Dela
Artikelnummer: AK-SERIR

Sam´s avancerade gel formula som tar bort järn baserad föroreningar och skapar en blödande effekt. Iron Reactorn är säker att använda på all exteriör på din stolthet och glädje. 

- Expert Range

- Enkel och smidig Tappkran 

- Tar enkelt bort alla järnföroreningar 

- Säker på alla exteriöra ytor


OBS!

  varning 

Varning: 

Skadligt vid förtäring Kan orsaka allergisk hudreaktion Orsakar allvarlig ögonirritation Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Särskild behandling (se på etiketten). Skölj munnen. 


Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.