1-5 dagars leveranstid / Fast frakt 150:- / Swish & Klarna

KRUMBY KERAMISK SNABBFÖRSEGLING

  • 169 kr

Vår snabbförsegling är skapad för den som vill ha ett keramiskt skydd på sitt fordon men vill att det skall gå snabbt och enkelt.Spraya på och spola av produkte

Dela
Artikelnummer: KR-KERSNABBFÖRS

Vår snabbförsegling är skapad för den som vill ha ett keramiskt skydd på sitt fordon men vill att det skall gå snabbt och enkelt.Spraya på och spola av produkten som ger ett direktverkande keramiskt skydd med flera månaders hållbarhet.

Snabbförseglingen kan med fördel appliceras på fordonet direkt via sprayflaskan eller i en skumlans.

För applicering med skumlans skall produkten appliceras koncentrat och vredet skall vara stängt.Varför inte använda produkten som ett torkstöd innan man torkar av fordonet.När ditt fordon är rengjort och avspolat och fortfarande blött, sprayar man hela fordonet i en tunn dimma med keramisk snabbförsegling.Låt produkten härda i 1 minut innan produkten spolas av med en högtryckstvätt uppifrån och ner.Torka sedan fordonet torrt med en torkduk.

Låt inte produkten torka in och applicera inte produkten i direkt solljus.Produkten är tänkt att användas outspädd.

För ökad hållbarhet appliceras produkten på torrt fordon genom att spraya på en panel och gången, fördela sedan ut produkten jämnt med en mikrofiberduk.Låt produkten härda i 1 minut innan produkten torkas av med en fluffig mikrofiberduk.Keramisk snabbförsegling kan även användas på alla andra ytor exteriört såsom på fälgar, plast, glas och gummi.


VARNING


SKADLIGT VID HUDKONTAKTSKADLIGT VID INANDNINGORSAKAR ALLVARLIG ÖGONIRRITATIONHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.Framkalla INTE kräkning.VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i fleraminuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.Aminosiloxan <10%, Disiloxan [Propoxi] <10%