1-5 dagars leveranstid / Fast frakt 150:- / Swish & Klarna

KRUMBY ALKALISK AVFETTNING

  • 129 kr

Vår alkaliska avfettning är ett måste i varje bilvårdsarsenal. Vi tror att man kommer upptäcka att detta är produkten som saknats, den går även att späda för ön

Dela
Artikelnummer: KR-ALKAVFETT

Vår alkaliska avfettning är ett måste i varje bilvårdsarsenal. Vi tror att man kommer upptäcka att detta är produkten som saknats, den går även att späda för önskad effekt.Avfettningen skadar inte vax och förseglingar och är skapad med extra naturliga och syntetiska rengörande egenskaper.Man kan med fördel använda en borste, svamp eller mikrofiberduk för att lättare lösa upp smuts som sitter lite hårdare.Testa alltid produkten först på en dold yta.Spray produkten direkt på den yta som skall rengöras.Låt produkten verka i upp till en minut innan den spolas av med en högtryckstvätt.Produkten spolas nedifrån och upp, passera ännu en gång uppifrån och ner.Spola extra noggrant runt lister och dörrhandtag och försäkra dig om att alla rester har spolats av.Vår avfettning är tänkt att användas som ett förtvättsmedel innan kontakttvätt, och kan appliceras på blöta som torra ytor.Låt inte produkten torka in och applicera inte produkten i direkt solljus.Avfettningen fungerar perfekt vi rengöring av gummi, plast och fönster och efterlämnar inga rester. 

Doseringsförhållande:

1:5 Hårt nedsmutsad yta.

1:10 Måttlig nedsmutsad yta

1:25 Lätt nedsmutsad yta


VARNINGFARAORSAKAR ALLVARLIG ÖGONIRRITATIONKAN VARA KORROSIVT FÖR METALLERHa förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.Förvaras oåtkomligt för barn.Använd skyddshandskar/skyddskläder/Ögonskydd.VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.Framkalla INTE kräkning.Citral <10%, natriumhydroxid <5%, d-limonen <5%